Podmínky

Spotřebitel je oprávněn uložit tyto Podmínky na trvalém nosiči

1. DEFINICE

 1. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ: formulář umožňující vytvořit Účet.
 2. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ: formulář umožňující podat Objednávku.
 3. ZÁKAZNÍK: fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, v zákonem stanovených případech také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům.
 4. ÚČET: soubor zdrojů v ICT systému Obchodu označený individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou shromažďovány údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o Zákazníkem podaných Objednávkách.
 5. NEWSLETTER: elektronická služba, která Zákazníkovi umožňuje dostávat od Prodávajícího prostřednictvím e-mailu pravidelné informace, zejména o Zboží nebo akcích pořádaných Prodávajícím.
 6. PRODÁVAJÍCÍ: Prodávajícím, jakož i poskytovatelem služeb a správcem osobních údajů je: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Otominu (80-174) na ulici Konnej 40, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Gdaňsk-Północ v Gdaňsku VII Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000355208, s čísly: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, BDO: 000051133 (registr subjektů uvádějících na trh výrobky, výrobky v obalech a nakládajících s odpady), základní kapitál 17 000 000 PLN. Telefon: 58-344-37-47 (poplatek jako za běžné volání, dle ceníku příslušného operátora), e-mail: contact@gamerize.eu.
 7. ZBOŽÍ: movitá věc dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 8. PODMÍNKY: tyto podmínky internetového obchodu gamerize.eu.
 9. INTERNETOVÝ OBCHOD: internetový obchod Prodávajícího na adrese: https://gamerize.eu/.
 10. KUPNÍ SMLOUVA: smlouva o prodeji Zboží uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Obchodu.
 11. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA: služba poskytovaná elektronicky Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím Obchodu.
 12. OBJEDNÁVKA: projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy.

2. Osobní údaje. Odkaz na Zásady ochrany osobních údajů.

 1. Veškeré otázky související se zpracováním osobních údajů jsou upraveny zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Obchodu.

3. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY.

 1. V Obchodě jsou k dispozici následující Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.
 2. Používání Účtu je bezplatné a je možné po dokončení dvou následných kroků Zákazníkem – (1) vyplněním Registračního formuláře a (2) kliknutím na pole "Registrovat účet". V registračním formuláři je nutné, aby Zákazník poskytl osobní údaje zmíněné v průběhu procesu. Účet je platný na dobu neurčitou. Zákazním má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet smazat (odstoupení od Účtu) zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu.
 3. Použití Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník vloží první Zboží do elektronického nákupního košíku. Podání objednávky probíhá poté, co Zákazník dokončí celkem dva následující kroky – (1) vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na pole "Objednávka s povinností zaplatit". V Objednávkovém formuláři je nutné poskytnout osobní údaje zmíněné během procesu. Použití objednávkového formuláře je bezplatné a jedná se o jednorázové použití
 4. Používání Newsletteru je bezplatné a probíhá poté, co Zákazník provede celkem tři následující kroky – (1) poskytnutí osobních údajů uvedených v záložce "Newsletter" viditelné na webových stránkách Obchodu, včetně e-mailové adresy, na kterou má být Newsletter zasílán, (2) kliknutí na pole "Přihlásit se k odběru" a (3) potvrzení souhlasu s odběrem Newsletteru kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný automaticky na uvedenou e-mailovou adresu. K odběru Newsletteru se lze přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu nebo zadávání Objednávky. Newsletter je Zákazníkovi zasílán na dobu neurčitou. Zákazník má možnost se kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odhlásit se z odběru Newsletteru) uvedením e-mailové adresy v záložce "Newsletter" a kliknutím na pole "Odhlásit se z odběru Newsletteru" nebo zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu
 5. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s ICT systémem Obchodu: (1) multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k e-mailu; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox 17.0 nebo vyšší nebo Internet Explorer 10.0 nebo vyšší, Opera 12.0 nebo vyšší, Google Chrome 23.0 nebo vyšší, Safari 5.0 nebo vyšší, Microsoft Edge 25.10586.0.0 nebo vyšší; (4) Doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení možnosti ukládání cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči.
 6. Zákazník je povinen používat Obchod v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, s přihlédnutím k respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Prodávajícího a třetích osob. Zákazník je povinen zadat údaje odpovídající skutečnému stavu. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

4. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena poté, co Zákazník podá Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře.
 2. Cena Zboží zobrazená na webových stránkách Obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Zákazník je informován o celkové ceně včetně daní, jakož i o nákladech na doručení a dalších nákladech při podávání Objednávky.
 3. Kupní smlouva je uzavřena poté, kdy Zákazník podá objednávku.
 4. Po podání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k realizaci. Potvrzení o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení se uskutečňuje zasláním příslušné e-mailové zprávy Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v procesu podávání Objednávky. Zpráva Prodávajícího obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k provedení a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu Zákazníkem je kupní smlouva uzavřena.
 5. Podle § 106b odst. 5 zákona o DPH je zákazník, který chce obdržet fakturu s DPH na základě paragonu/účtenky, povinen o tom informovat Prodávajícího a před vystavením paragonu/účtenky uvést číslo DIČ.

5. ZPŮSOBY ÚHRADY ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ TERMÍNY

 1. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby platby na základě Kupní smlouvy:
  1. Platba na dobírku při převzetí zásilky.
  2. Platba v hotovosti při osobním odběru.
  3. Platba převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 2. V případě, že si Zákazník zvolí platbu v hotovosti při osobním odběru, platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platbou platební kartou, je povinen platbu provést do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
 3. V případě, že Zákazník zvolí platbu na dobírku při převzetí zásilky, je Zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky.
 4. Prodávající může Zákazníkovi poskytnout i jiné způsoby platby. Tyto způsoby budou uvedeny během procesu objednávky.

6. NÁKLADY NA DODÁNÍ, ZPŮSOBY DODÁNÍ A DODACÍ LHŮTA ODBĚRU ZBOŽÍ

 1. Dodání Zboží je možné na území Polské republiky.
 2. Dodání je zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání jsou Zákazníkovi sděleny na stránkách Obchodu a při podávání Objednávky.
 3. Osobní odběr Zboží Zákazníkem je bezplatný.
 4. Prodávající umožňuje Zákazníkovi následující způsoby dodání nebo převzetí Zboží:
  1. Poštovní zásilka, poštovní zásilka na dobírku.
  2. Kurýrní zásilka, zásilka na dobírku kurýrem.
  3. Zásilka do balíkomatu.
 5. Dodací lhůta Zboží Zákazníkovi je do 5 pracovních dnů, není-li v popisu daného Zboží nebo při podání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Zboží s různými dodacími lhůtami se za dodací lhůtu považuje nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí překročit 5 pracovních dnů. Počátek dodací lhůty se počítá následovně:
  1. pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - od data připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.
  2. pokud Zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.
 6. Pokud si Zákazník zvolí osobní odběr Zboží, bude Zboží připraveno k odběru do 2 pracovních dnů, pokud není v popisu daného Zboží nebo při podání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Zboží s různými lhůtami pro připravenost k odběru je lhůtou pro připravenost k odběru nejdelší z uvedených lhůt, která však nesmí být delší než 2 pracovní dny. O připravenosti Zboží k odběru bude Prodávající Klienta dodatečně informovat zasláním příslušné e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Klienta uvedenou při zadávání Objednávky. Počátek lhůty pro připravenost Zboží k odběru Zákazníkem se počítá následovně:
  1. pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - od data připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.
  2. pokud Zákazník zvolí způsob platby hotově při převzetí zboží - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

7. REKLAMACE.

 1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v případě, že prodané zboží má fyzickou nebo právní vadu (záruka), je stanoven obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 2. Podle § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za výrobek vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
 3. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi bezvadný výrobek.
 4. Zjistí-li Zákazník poškození zásilky vzniklé při přepravě, je povinen tuto skutečnost nahlásit přímo kurýrovi, který zásilku doručuje, a sepsat s ním příslušný protokol o poškození (kurýrní zásilky jsou pojištěny) a zároveň tuto skutečnost nahlásit Prodávajícímu.
 5. Reklamaci Zákazník uplatňuje písemně s přiloženým dokladem o koupi na následující adrese: Fitness Authority sp. z o.o ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
 6. Reklamace musí obsahovat následující údaje:
  • č. objednávky 
  • informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace
  • žádost o způsob uvedení výrobku do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
  • kontaktní údaje
  • č. bankovního účtu
 7. Zákazník, který uplatňuje právo ze záruky, je povinen doručit vadný výrobek na náklady Prodávajícího na adresu: Fitness Authority sp. z o.o. ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
 8. Pokud je vzhledem k povaze zboží nebo způsobu jeho instalace dodání zboží Zákazníkem nadměrně obtížné nebo nemožné, je Zákazník povinen zpřístupnit výrobek Prodávajícímu, a to v místě, kde se zboží nachází.
 9. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zákazníka bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

8. GARANCE

 1. Na zboží prodávané Prodávajícím se může vztahovat garance poskytovaná výrobcem Zboží nebo distributorem. 2. Garance se nevztahuje na Zboží prodávané Prodávajícím.
 2. V případě Zboží, na které se vztahuje garance, jsou informace o její existenci a obsahu uvedeny na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. V záručním listě jsou uvedeny povinnosti garanta a práva Zákazníka v případě, že prodávaná věc nemá vlastnosti uvedené v tomto listě, a dále obsahuje základní informace o způsobu uplatnění práv.

9. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

 1. 1. Podrobné informace o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků ze strany Zákazníka, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu spotřebitelů na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů má rovněž kontaktní místo (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemnou adresu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů písemně na adresu: Sołtysowska 1, Magazyn 17, 31-589 Krakov;
 3. Spotřebitel má následující příkladné možnosti, jak využít metody mimosoudního vyřizování reklamací a uplatňování nároků: (1) žádost o řešení sporů u Stálého rozhodčího soudu pro spotřebitele (více informací naleznete na adrese: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporů u vojvodského inspektora Obchodní inspekce (více informací na internetových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikání Prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (mj. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na spotřebitelské lince 801 440 220 (horká linka je v provozu v pracovní dny, od 8:00 do 18:00 hod., poplatek za hovor dle tarifu operátora).
 4. 4. Platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří usilují o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na webových stránkách samotné platformy nebo na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

 1. Zákazník, který uzavřel smlouvu uzavřenou na dálku, může odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.
 2. Z možnosti odstoupení od smlouvy je vyloučeno zboží s krátkou trvanlivostí, jiné výrobky přímo uvedené Prodávajícím, jakož i ty, které jsou dodávány v zapečetěném obalu, který nelze po otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy mají pouze Zákazníci, kteří jsou fyzickými osobami (spotřebitel).
 4. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na právnické osoby a osoby podnikající, pokud byl výrobek zakoupen pro potřeby společnosti (právnické osoby, podnikatelské činnosti).
 5. Pro odstoupení od smlouvy musí Klient zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ve formě skenu podepsaného prohlášení e-mailem na adresu: bok@gamerize.eu. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy je přílohou těchto Podmínek.
 6. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží Prodávajícímu spolu s účtenkou nebo jiným dokladem o koupi a záručním listem, pokud byl vystaven.
 7. Vrácené zboží zasílá Zákazník na vlastní náklady.
 8. Prodávající nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy uhradí Zákazníkovi všechny jím provedené platby, včetně nákladů na doručení.
 9. Prodávající může pozdržet vrácení plateb přijatých od Zákazníka až do okamžiku zpětného obdržení zboží. 
 10. Pokud Zákazník překročí výše uvedené lhůty nebo vrácení zboží není oprávněné, zašle Prodávající balíček na adresu uvedenou v objednávce.

11. ZVEŘEJŇOVÁNÍ RECENZÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Prodávající rovněž zaručuje Zákazníkům možnost zveřejňovat recenze v Internetovém obchod.
 2. Všechny recenze Zákazníků na zakoupené Produkty v Internetovém obchodě jsou ověřovány. Internetový obchod získává recenze pouze od osob, které skutečně mají Účet.
 3. Po obdržení objednaného Zboží může být Zákazník požádán o dobrovolné přidání recenze na zakoupené Zboží.
 4. Zákazník může recenzi na Zboží přidat prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu, který je k dispozici na kartě výrobku v Internetovém obchodě;
 5. Vyplněním formuláře pro recenzi Zákazník souhlasí se zveřejněním subjektivního obsahu v něm obsaženého ohledně zakoupeného Zboží a s poskytnutím osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zveřejnění recenze.  V závislosti na zvoleném mechanismu zpětné vazby může být Zákazník požádán o komentář, počet hvězdiček (např. od 1 do 5) nebo označení stupnice spokojenosti či nespokojenosti se Zbožím. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
 6. Recenze zveřejněné v Internetovém obchodě nejsou nijak sponzorované a jejich obsah nemá vliv na podmínky budoucích smluv uzavřených s Prodávajícím.
 7. Internetový obchod zveřejňuje všechny recenze, a to jak pozitivní, tak negativní, pokud jejich obsah neporušuje ustanovení Podmínek nebo platných právních předpisů.
 8. V případě Zákazníků, kteří obdrží e-mail s žádostí o poskytnutí reference, zaručujeme, že takový e-mail obdrží pouze osoby, které provedly nákup a odebraly Zboží.

12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Prodávající neodpovídá za objednávky podané třetími osobami s použitím e-mailové adresy a hesla účtu, pokud uživatel účtu předem neinformoval Prodávajícího o možnosti použití hesla neoprávněnou osobou.
 2. Prodávající neodpovídá za nevyřízení nebo nesprávné vyřízení objednávky zákazníka v důsledku okolností, za které Prodávající neodpovídá.
 3. Prodávající neodpovídá za potíže, technické problémy v souvislosti s obchodem, pokud jsou důsledkem okolností, za které Prodávající neodpovídá.

13. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE POUZE NA PODNIKATELE

 1. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují pouze na Zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření.
 3. V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost prodávajícího ze záruky za výrobek vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
 4. Okamžikem vydání zboží Prodávajícím dopravci přecházejí břemena a užitky spojené s výrobkem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození výrobku na Zákazníka, který není spotřebitelem. V takovém případě Prodávající neodpovídá za jakoukoli ztrátu, úbytek nebo poškození výrobku, k nimž dojde od okamžiku převzetí výrobku k přepravě až do jeho předání Zákazníkovi, a za případné prodlení s přepravou zásilky.
 5. Je-li výrobek zasílán Zákazníkovi, který není spotřebitelem, prostřednictvím dopravce, je dopravce povinen zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto druhu. Zjistí-li Zákazník vadu nebo poškození zboží, je povinen učinit vše potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.
 6. Vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem, odpovídá Prodávající v případě škody vzniklé z nedbalostního zavinění pouze do výše objednávky.
 7. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitelem, budou rozhodovány soudem příslušným podle sídla Prodávajícího.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Obchodu jsou v polském jazyce.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny podmínek ze závažných důvodů, tj. např. změny právních předpisů, změny způsobu platby a doručení.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli provést změny Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti do 14 dnů od jejich zveřejnění v Obchodě. Smlouvy uzavřené před datem účinnosti změn Podmínek se řídí dosavadními ustanoveními, pokud nové Podmínky nejsou pro zákazníka výhodnější. Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud nesouhlasí s ustanoveními nových Podmínek, toto právo však zaniká uplynutím 14 dnů od nabytí účinnosti nových Podmínek.
 4. V záležitostech těmito Podmínkami neupravených se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména občanský zákoník, zákon o poskytování elektronických služeb, zákon o právech spotřebitelů.VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

GAMERIZE
if(document.getElementsByClassName('rellax').length > 0) { var rellax = new Rellax ( '.rellax', { callback: function(position) { // callback every position change } } ); }